Posredovanje podatkov o začasnih odlagališčih določenih vrst odpadkov (mulj, les, gradbeni odpadki)

S strani MOPE smo bili zaprošeni za posredovanje spodbude občinam, da sporočite podatke o lokacijah začasnega zbiranja nastalih gradbenih odpadkov ter naplavljenih muljev in drugih naplavin ter ocene količin na posameznih lokacijah, in sicer za:

  • Lokacije (naslov ali k.o. občine in parcelna številka) začasnega zbiranja gradbenih
    odpadkov ter ocene količin na posameznih lokacijah,
  • Lokacije (naslov ali k.o. občine in parcelna številka) začasnega zbiranja muljev ali
    drugih naplavin ter ocene količin na posameznih lokacijah,
  • Lokacije (naslov ali k.o. občine in parcelna številka) začasnega zbiranja naplavljenega
    lesa ter ocene količin na posameznih lokacijah.

Podatke lahko posredujete na gp.mope@gov.si do 5. 9. 2023 do 12. ure.