POVPRAŠEVANJE - Zaprosilo Inštituta za kriminologijo za posredovanje zvočnih posnetkov in zapisnikov sej OS

Na nas se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju naslednjih vprašanj.

Na občino so prejeli dopis Inštituta za kriminologijo, Pravne fakultete v Ljubljani s prošnjo za posredovanje zvočnih posnetkov in zapisnikov sej občinskega sveta za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela, tj. razvoja razpoznavalnika govora za slovenski jezik v okviru raziskovalnega projekta PROTEVERB. Občino naprošajo, da posreduje zvočne posnetke in njim pripadajoče prepise besedil sej občinskih svetov, ki jih hranijo na občini in sicer za obdobje od leta 2012 do leta 2022.

Občino zanima:

  • Ali ste tudi druge občine prejele podobno zaprosilo Inštituta za kriminologijo?
  • Če ste prejeli, kako ste postopali v danem primeru?

Odgovore nam prosimo pošljite do srede, 13. 9. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.