Pričela so se pogajanja za povprečnino za leti 2024 in 2025

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto, Nejc Smole, župan Občine Medvode in generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar so se skupaj s predstavniki Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije v torek, 12. 9. 2023 sestali glede določitve višine povprečnine za leti 2024 in 2025 z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem, z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hojnik, z državno sekretarko na MF mag. Sašo Jazbec, generalno direktorico Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem Matejo Mahkovec in vodjem Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti na MF mag. Rajkom Pušem. Prisotni so predstavili izhodišča ter izmenjali stališča o primerni višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Z dogovorom bodo nadaljevali na naslednjem usklajevalnem sestanku v torek, 19. 9. 2023.