Predstavniki združenj občin na srečanju z ministrom Hanom

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se v torek, 26. septembra 2023 sestali z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom ter državnim sekretarjem mag. Dejanom Židanom glede izkušenj občin pri izvajanju investicij na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športne dvorane in zunanje športne površine iz leta 2023.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport je na sestanku predstavil namen ministrstva, da pripravijo javni razpis, ki bo kar se da prilagojen na potrebe občin.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije je izpostavil, da je pri načrtovanju občinskih investicij ključno, da so informacije dovolj zgodne, da lahko občine ustrezno načrtujejo predvsem velike investicije. Tako je predlagal, da se v razpisu v letu 2024 omogoči financiranje novogradenj športnih dvoran (oz. prizidav), ter predlagal možnost prijave in s terminskim planom izvedbe v letih 2024, 2025 in 2026. Občine namreč do konca leta pripravljajo proračune in v kolikor bodo uspešni na razpisu za novogradnje v letu 2024, bodo gradili v letih 2024, 2025 in lahko tudi v 2026.

V nadaljevanju je še predsednik SOS izpostavil:

  • potrebo po dvigu višine maksimalnih sredstev za velike projekte (250.000€ je premalo)
  • da se upošteva višina dodeljenih sredstev v preteklih 10 letih (lahko tudi relativno – npr. na prebivalca) in ne zgolj ali so bila sredstva dodeljena. Možno je, da so občine v preteklih letih kandidirali za »zelo majhna sredstva« in tako sedaj nimajo možnosti kandidirati za večjo investicijo, kot je izgradnja/obnova športne dvorane.
  • delež točk, ki jih prejmejo občine iz problemskih območij in TNP, izniči točke ostalih Občin, ki jih poizkušajo pridobiti na račun kakovosti in obsega projekta. Predlagal je ukrep, ki bi upošteval skladen regionalni razvoj.
  • precej število športnih panog, kjer lahko potekajo tekme na državnem nivoju – ko gre govora o npr. atletskem stadionu – govorimo o eni panogi, pa vendar je atletika temelj oz. ti. kraljica športa in ima izgradnja takšnega igrišča enak pomen od marsikaterega drugega. Pri večnamenskih dvoranah je ta kriterij seveda smiseln.
  • nesmiselno prepoved dvojnega sofinanciranja, v smislu, da občina ne sme hkrati prejeti sredstev iz drugih virov.

Minister je v odgovoru izpostavil, da bodo pripombe preučili, ter da bodo kar se da pripomb upoštevali, žal pa vseh ne bo mogoče vključiti. Ministrstvo bo po sprejetju proračuna (predvidoma v mesecu novembru) izvedlo predstavitev javnega razpisa za županje in župane predvidoma v mesecu decembru, javni razpis pa upajo, da bo lahko objavljen v mesecu marcu 2024.