Uredba o podrobnejših pravilih za izvajanje nadzora in spremljanje državne pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi - DELOVNO GRADIVO

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravljajo vladno uredbo, s katero nameravajo podrobneje urediti postopek uradne priglasitve načrta državne pomoči in pomoči de minimis v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi, poročanje o dodeljeni pomoči v okviru uradno priglašenih načrtov pomoči v navedenih gospodarskih panogah, vodenje evidenc o uradno priglašenih načrtih pomoči v navedenih gospodarskih panogah in pridobitev podatkov iz teh evidenc.

  • Na povezavi TUKAJ prilagamo osnutek uredbe v obliki delovnega gradiva.

Svoje pripombe oziroma predloge nam prosimo pošljite do srede, 4. 10. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.