Dodatno pojasnilo o izvajanju izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj

V pojasnilu TUKAJ Ministrstvo za solidarno prihodnost pojasnjuje ravnanje v primerih, ko so se postopki izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj začeli pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter z oprostitvijo plačila upravnih taks v upravnih postopkih izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem.

Obveščajo tudi, da je bil v Uradnem listu RS št. 100/23 z dne 29. 9. 2023 objavljen Sklep o dopolnitvi Sklepa o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, ki je pričel veljati 30. 9. 2023. Izjeme za oprostitev plačila upravnih taks se s tem razširjajo tudi na dokumente v zvezi z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem na podlagi zakona, kar je potrebno upoštevati pri vodenju upravnih postopkov. Taksa pa se vrne taksnemu zavezancu po uradni dolžnosti, če je bila plačana pred uveljavitvijo tega sklepa, prav tako pa tudi taksa za dokumente v postopkih, ki so se v skladu s prvim odstavkom 170. člena zakona začeli v skladu s pravilnikom in končali v skladu z zakonom.