Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanja fotonapetostnih naprav

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo bili seznanjeni z dopolnjenim osnutkom Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanja fotonapetostnih naprav, v katerem so bile upoštevane dosedanje pripombe. Do zadnje verzije osnutka dostopate TUKAJ.

V kolikor razpolagate z morebitnimi dodatnimi predlogi, pripombami in vprašanji, jih prosimo pošljete najkasneje do 10. oktobre 2023 (12h) na ana.plavcak@skupnostobcin.si .

Kot navajajo na strani pristojnega ministrstva, bo Uredba poslana v medresorsko usklajevanje. V vmesnem času pa bo Uredba dopolnjena še z obrazložitvami členov.