Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o oskrbi s pitno vodo

Ministrstvo za naravne vire in prostor je na e-demokraciji objavilo Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki je v javni obravnavi. 

Spreminja se 29. člen, pri čemer se spremeni in uskladi pristojnost nadzora inšpekcije, pristojne za vode. Začete upravne inšpekcijske postopke, ki niso bili končani pred uveljavitvijo Uredbe o organih v sestavi ministrstev po tej uredbi nadaljuje in zaključi organ, ki jih je začel obravnavati. 

Pripombe lahko posredujete do 4. 11. 2023 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si