pitna voda

Arhiv za kategorijo: pitna voda

  • 06.02.2024.

Informacije za uporabnike pitne vode

25. januarja 2024 je bil v organizaciji ZKGS izveden posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi. Na posvetu je bila izpostavljena tudi problematika zagotavljanja informacij za uporabnike pitne vode in letnih poročil o pitni vodi. Ministrstvo za zdravje je posredovalo informacije za uporabnike pitne vode, ki pojasnjujejo, kako lahko uporabniki javne službe in...
  • 26.01.2024.

Posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi

Uredba o pitni vodi je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 61/2023 dne 2. 6. 2023 in je začela veljati dne 17. 6. 2023. Po šestih mesecih izvajanja je Zbornica Komunalnega gospodarstva Slovenije, skupaj z pristojnim ministrstvom in drugimi deležniki pri izvajanju  uredbe organizirala posvet, namenjen deljenju izkušenj z izvajanjem, pridobljene v...
  • 12.10.2023.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o oskrbi s pitno vodo

Ministrstvo za naravne vire in prostor je na e-demokraciji objavilo Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki je v javni obravnavi.  Spreminja se 29. člen, pri čemer se spremeni in uskladi pristojnost nadzora inšpekcije, pristojne za vode. Začete upravne inšpekcijske postopke, ki niso bili končani pred uveljavitvijo Uredbe...