Navodilo občinam za evidentiranje prejetih sredstev iz državnegaproračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023 in načrtovanje porabe vproračunu občine