Navodilo občinam za evidentiranje prejetih sredstev iz državnegaproračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023 in načrtovanje porabe vproračunu občine

Ministrstvo za finance je v izogib nejasnostim pripravilo navodilo za evidentiranje prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023 in načrtovanje porabe v proračunu občine. Objavljamo ga tukaj: