Priporočila občinam za učinkovito obvladovanje razmer ob poplavah in plazovih v avgustu 2023 - POSTAVITEV ZAČASNEGA NUJNEGA OBJEKTA

Ministrstvo za naravne vir in prostor je z namenom, da občinam pomaga pri vprašanjih povezanih z možnostjo postavitve »začasnega nujnega objekta«, ki ga omogoča Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP: v nadaljnjem besedilu GZ-1, pripravilo splošnih usmeritev pri uporabi tega novega zakonodajnega instrumenta. Priporočila najdete TUKAJ.