Osnutek Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav

Na podlagi 15. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 8. ter 9. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije so na Ministrstvu za naravne vire in prostor pripravili osnutek Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav, ki se nahaja v medresorskem usklajevanju.

Besedilo osnutka Uredbe prilagamo tukaj.

Pripombe na osnutek nam lahko posredujete do srede, 22.11.2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.