Pobuda za vključitev v mrežo BELC – Building Europe with Local Councillors

Pobuda Evropske komisije BELC (Building Europe with Local Councillors) je bila vzpostavljena v letu 2022 z namenom povezovanja predstavnikov lokalnih oblasti v predstavniških organih občin v državah članicah Evropske unije (EU). Ta do sedaj združuje okoli 500 članic in članov občinskih svetov iz več držav članic EU.

Mreža BELC želi lokalne oblasti postaviti v samo jedro evropske javne sfere. Z vključitvijo v pobudo imajo lokalni politiki možnost sodelovanja in vključevanja skupnosti pri bistvenih vprašanjih in izzivih EU. S tem pa se delovanje institucij unije približa ljudem. Temeljna ideja BELC namreč je, da je unija skupna odgovornost tako evropskih institucij kot tudi državnih in lokalnih oblasti. Ideja o vzpostavitvi mreže BELC je bila sprožena na Konferenci o prihodnosti Evrope leta 2022. Temeljni kamen je bil postavljen s predlogom 36, točka 6, ki je vključeval poziv za ustanovitev mreže. Članice in člani občinskih in mestnih svetov občin v državah članicah EU,  ki se pridružijo mreži BELC, postanejo gradniki evropskega upravljanja institucij, lokalnih skupnosti in državljanov, ki bodo med drugim leta 2024 glasovali na evropskih volitvah.

Vabimo članice in člane občinskih in mestnih svetov slovenskih občin, da si na spletni strani https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/panorama/2023/04/26-04-2023-building-europe-with-local-councillors-belc-is-the-initiative-bringing-europe-closer-to-people_en ogledajo vsebine mreže BELC in se po premisleku včlanijo v pobudo. Stran je interaktivna in omogoča prevod v slovenski jezik.