Razprava o predlogu Podnebnega zakona

V torek, 14.11.2023 je preko spleta potekala Skupna seja predsedstva, komisij in mreže SOS na temo predloga Podnebnega zakona. Pozdravnemu nagovoru generalne sekretarke SOS Jasmine Vidmar je sledila razprava. Uvodoma je bilo obravnavano področno izrazoslovje, strategije in načrti ter posamezna načela pri snovanju in izvajanju politik in ukrepov na področju podnebnih sprememb. Sledili so komentarji udeleženk in udeležencev, vezani na celovit energetski in podnebni načrt, pripravo regionalnih akcijskih načrtov in sestavo podnebnega sveta. Posebej je bila izpostavljena v zakonu predlagana obveza občin po pridobitvi mnenja nevladnih organizacij, delujočih v javnem interesu na področju podnebnih sprememb s strani države sofinanciranih projektov kot tudi potreba po porabi sredstev ne le na področju energetskih temveč tudi okoljskih ukrepov ter potreba po bolj poljudnem in urejenem prikazu evidence emisij (toplogrednih plinih). V zvezi z navedenim in drugimi obravnavanimi tematikami, bo Skupnost občin naslovila v prihodnjih dneh pristojno ministrstvo, tj. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.