Evidentiranje v Mrežo za trajnostni razvoj turizma

Spoštovane, spoštovani,

Skupnost občin Slovenije odpira postopek evidentiranja v Mrežo za trajnostni razvoj turizma.

CILJI MREŽE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA:

– izmenjava izkušenj med člani/cami mreže,

– nabor in ogledi dobrih praks s področja trajnostnega razvoja turizma,

– spremljanje novosti in trendov na področju turizma,

– priprava pobud za izobraževanja za dvig kompetenc,

– sodelovanje z drugimi deležniki.

Celotno povabilo vam je na voljo TUKAJ.

Evidentiranje je odprto do vključno četrtka, 30. 11. 2023. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec (TUKAJ) nam posredujte na info@skupnostobcin.si ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. Vabimo vas, da se vključite v delo skupnosti tudi skozi delovanje mreže za trajnostni razvoj turizma in tako pripomorete k še večji uspešnosti občin in Skupnosti občin Slovenije.