Interni pravilnik ali navodilo elektronskega poslovanja/ podpisa

Na nas se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem:

  • zanima nas ali ima katera občina sprejet interni pravilnik ali navodilo elektronskega poslovanja in elektronskega podpisa?

Odgovore oziroma pravilnik, v kolikor imate sprejetega in bi ga bili pripravljeni deliti, nam prosimo pošljite do torka, 21. 11. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.