Pri posvetu izpostavljena potreba po trajnostnem urejanju prostora

V torek, 21. novembra 2023 je preko spleta potekal posvet z naslovom Ekonomski in zasebnopravni vidiki urejanja prostora. Po uvodnemu pozdravu predstavnice SOS, je zbrane najprej nagovorila Marinka Konečnik Kunst iz Masterplana, ki je širše predstavila prostorsko načrtovanje v tržnem gospodarstvu. Sprva je izpostavila zgodovinski pregled področja in spregovorila o prostorskem planiranju pred 1991 kot tudi o spremembah v družbenoekonomskem sistemu po letu 1991. Nadaljevala je z orisom delovanja trga, ki ga podpirajo proizvodi in storitve, ter poudarila navezavo trga in prostora – pravzaprav (trajnostnega) upravljanja s prostorom. Dodatno je opozorila, da sam trg ne omogoča ustreznega, to je trajnostnega upravljanja s prostorom, ter da je pri tem treba prepoznati dve škodljivi skrajnosti kot  sta pritisk kapitala na gradnjo ne glede na posledice v naseljih in v naravi ter radikalno varstvo »vsega« kar pogojujejo zakonske prepovedi in brezpogojne omejitve. Ob koncu svojega prispevka je poslušalce osvetlila še z dejstvi, ki so povezani s poseganjem v trg in privatno lastnino.

Na urejanje prostora in zasebno lastnino se je kot naslednji govorec osredotočil in navezal s pravnega vidika še Luka Ivanič, ki je sprva povzel člene Ustave RS. Izpostavil je preteklo doktrino ustavnega sodišča pri presoji prostorskih aktov v relaciji do zasebne lastnine ter predstavil nov pristop ustavnega sodišča. Za konec je predstavil še pomen novega pristopa za prihodnost urejanja prostora in se pri tem vprašal, ali gre res za povsem nov in drugačen pristop, kar se tiče zakonitosti ukrepa, pravičnega ravnovesja med javnim in zasebnim ter individualnega in pretiranega bremena. Predstavitvama obeh govorcev je sledila razprava, ki je med drugim odprla dodatno potrebo po naslavljanju družbenega vidika urejanja prostora.