Obvestilo občinam in javnim stanovanjskim skladom glede Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS št. 117/23 je bil dne 20. 11. 2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), ki je začel veljati 21. 11. 2023 in na stanovanjskem področju v pristojnosti Ministrstva za solidarno prihodnost prinaša dve dopolnitvi obstoječega Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Pojasnilo v zvezi z dopolnitvami lahko preberete TUKAJ.

Prosimo vas, da informacije glede nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti objavite tudi na svojih spletnih straneh, tako da bodo dostopne najširšemu krogu zainteresiranih prosilcev.