Študijski obisk delegacije visokih predstavnikov državnih in lokalnih oblasti iz Mongolije v Sloveniji

Skupnost občine Slovenije je v sodelovanju z organizacijo NALAS (Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope) in Občino Ajdovščino soorganizirala program za 25 člansko delegacijo visokih predstavnikov državnih in lokalnih oblasti iz Mongolije v Sloveniji. Delegacija je prispela 23. 11. in ostala tri dni.

V četrtek jim je gospa Alenka Soršak, višja svetovalka za razvoj trajnostnega turizma iz Turizma Ljubljana predstavila principe trajnostnega turizma v Sloveniji in Ljubljani. Urbani čebelar Gorazd Trušnovec jim je predstavil tradicijo čebelarjenja v Sloveniji, način urbanega čebelarjenja ter degustacijo medu in medenih izdelkov, v sodelovanju s predstavnikom B&B Hotela Ljubljana Park Juretom Petračem pa primer dobre prakse urbanega čebelarjenja v njihovem hotelu.

Občina Ajdovščina je z mongolskim mestom Darkhan podpisala memorandum o krepitvi nadaljnjih prijateljskih odnosov in medsebojnem sodelovanju na več interesnih področjih (okolje, rešitve za pametna mesta in pametno kmetijstvo, razvoj podeželja ipd.). Župan Tadej Beočanin je ob podpisu memoranduma izrazil veliko željo po nadaljnjem sodelovanju z mongolskim mestom Darkhan.

t

t

Na srečanju v Ajdovščini so bili predstavljeni tudi trije primeri dobrih praks na različnih področjih. Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve, je predstavljal projekt namakanja, Brigita Habjan Štolfa virtualno Tržnico na borjaču in znamko Vipavska dolina, Bogdan Česnik pa je izpostavil primere, ki jih občina Ajdovščina snuje na področju pametne skupnosti in digitalizacije. Gostje so obiskali tudi podjetje C-astral in sklenili obisk na posestvu Ferjančič s predstavitvijo delovanja podjetja Pipistrel. Takšna izmenjava je lokalnim in regionalnim uradnikom in drugim mongolskim deležnikom (raziskovalcem, akademskim in tehničnim strokovnjakom) ponudila priložnost za sodelovanje s predstavniki EU, občinskimi uradniki in tehničnimi strokovnjaki o temah inovacijskih politik, ozelenitve mest, spodbujanja podjetništva in zagona podjetij za pospeševanje poslovanja.

V soboto pa si je 8 članska delegacija v Bovcu ogledala še primer dobre prakse največjega zipline v Evropi.

S predstavniki Mongolije se sicer že dve leti v okviru evropskega projekta Friendship “Krepitev prijateljstva med EU in Mongolijo prek pravične, odporne in inovativne rasti v provinci Darkhan-Uul” spletajo trdne prijateljske vezi in izmenjujejo dobre prakse v Sloveniji, na Hrvaškem in v Črni gori. S strani EU sofinanciran projekt se zaključi leta 2025.