Seznanitev z obveznostjo poročanja občin o državnem oglaševanju in medijskih izdatkih v novem Zakonu o medijih

s strani Ministrstva za kulturo smo prejeli seznanitev z obveznostjo poročanja občin o državnem oglaševanju in medijskih izdatkih v novem Zakonu o medijih

V okviru prenove medijske zakonodaje namreč pripravljajo delovno gradivo za nov Zakon o medijih. Iz EU zakonodaje bo potrebno prevzeti regulacijo državnega oglaševanja, ki je definirano takole:
»Državno oglaševanje pomeni prikazovanje, objavljanje ali razširjanje promocijskega ali samopromocijskega sporočila prek medijev, običajno v zameno za plačilo ali kakršno koli drugo nadomestilo, s strani državnega organa, organa lokalne skupnosti, podjetja v državni lasti ali kateregakoli drugega subjekta pod državnim nadzorom, in sicer bodisi za tak organ oziroma subjekt ali v njegovem imenu.«


To se dotika tudi lokalnih skupnosti. Po novem bo treba javno objaviti točne, celovite, razumljive, podrobne in letne informacije o oglaševalskih odhodkih, dodeljenih ponudnikom medijskih storitev, ki vključujejo vsaj naslednje podrobnosti:
– pravna imena ponudnikov medijskih storitev, pri katerih so bile kupljene oglaševalske storitve;
– skupni letni porabljeni znesek in porabljene zneske na posameznega ponudnika medijskih storitev.


Dodeljevanje državnega oglaševanja bodo spremljali nacionalni regulatorni organi ali telesa, ki lahko za oceno točnosti informacij o državnih oglaševalskih sredstvih zahtevajo dodatne informacije, vključno z informacijami o uporabi meril za dodeljevanje državnega oglaševanja.


Na ministrstvu za kulturo predlagajo, da bi obveznost poročanja o državnem oglaševanju na občinski ravni uredili s poročanjem o višini sredstev za:
– izdatke občine za izdajanje občinskega glasila v tiskani in spletni obliki;
– medijske zakupe in občinske oglase v lokalnih, regionalnih in drugih medijih.


Poročanje bi potekalo preko spletnega obrazca, ki bo podatke posredoval v razvid medijev, ki bo po novem digitaliziran in bo omogočal prikaze, kot jih omogoča ERAR. Po potrditvi zakona bi se občinska glasila priglasila v razdelek v razvidu pod »Glasila samoupravnih lokalnih skupnosti«.

Vljudno vas prosimo, da vaše stališče do predloga posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 5. 12. 2023.