Celostni vidik obravnave zdravja

V četrtek, 7.12. je v Domu kulture v Rušah potekalo Letno nacionalno srečanje članic slovenske mreže zdravih mest, ki sta ga uvodoma otvorila gostiteljica županja Urška Repolusk in Nacionalni koordinator Zdravih mest Slovenije dr. Zlatko Zimet.

Glasbenima nastopoma tamkajšnjih osnovnošolcev sta sledili predstavitvi ruških javnih zavodov s področja promocije javnega zdravja, to je Javnega zavoda RAST, ki naslavlja izzive dolgožive in starajoče se družbe ter Javnega zavoda Šport Ruše, ki s svojo ponudbo bogati druženje tamkajšnjim občankam in občanom pri aktivnem preživljanju prostega časa. S strani Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Maribor je bila v nadaljevanju izpostavljena potreba po dvigu zdravstvene pismenosti. Na srečanju pa ni manjkala niti predstavitev vedno bolj priljubljene mednarodne iniciative DPM – Dojenju prijazno mesto in tovrstne v desetih korakih implementirane prakse v Mestni občini Koper.

V drugem delu srečanja je bila predstavljena še dobra praksa preprečevanja zasvojenosti (LAS in društva Ars Vitae) v Mestni občini Ptuj, in sicer je bilo govora o posvetovalnem telesu, ki redno in uspešno sodeluje s tamkajšnjimi odločevalci in ozavešča o področnih izzivih ter prispeva k aktivnostim občine. Predstavnik Fakultete za šport Univerze v Ljubljani je kot naslednji govorec prestavil SLOfit informacijsko podporo in nadgradnjo sicer že uveljavljenega nacionalnega sistema za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok ter mladih, ki je lahko v uporabi tudi za odrasle (podjetja, organizacije, občine), ki si želijo izboljšati telesno zmogljivost (zaposlenih na delovnem mestu). Sledila je predstavitev društva IndiJanez oz. njihovega programa Center Šteker in vsem nam zelo znane problematike zasvojenosti z zasloni in brezplačnih storitev, ki jih v okviru društva nudijo pomoči potrebnim (mladostnikom, njihovim družinam ipd.).

Točka dnevnega reda je bilo tudi »Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za telesno dejavnost za zdravje – Kaj lahko storijo občine?«, ki ga je predstavila Vodja programa Ven za zdravje 3, mag. Ina Šuklje Erjavec. V programu pa aktivno sodeluje tudi Skupnost občin Slovenije.  Med predstavitvijo je bila med drugim izpostavljena potreba po med-strokovnem sodelovanju in povezovanju. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, kako oz. s kakšno opremo v občinah naslavljati predvsem neaktivni oz. manj aktivni del prebivalstva? Predstavnica SOS je poleg predstavitve delovanja skupnosti povzela sporočilo partnerja Slovenski mreži zdravih mest (glej sliko) ter spodbudila občine k promociji uporabe že obstoječih rekreacijskih poti ter podpori programov in projektov, ki delujejo v okviru javnih (občinskih) organizacij pri promociji zdravja.