Pojasnilo občinam glede preverjanja avtentičnosti osebe oziroma elektronskega naslova (e-pošta)

Skupnost občin je pred kratkim naslovila občina članica in sicer zaradi sumničavosti prošnje glede posredovanja podatkov o zadnjih petih oddanih javnih in evidenčnih naročilih za investicijsko dokumentacijo. Kot so navedli, so bili dodatno naprošeni za posredovanje zadnjih desetih sklepov o potrditvi investicijskih dokumentov.

SOS je k pojasnilu pozval Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT in Ministrstvo za javno upravo (MJU) ter jih pri tem povprašal, kako naj občine v tem konkretnem in podobnih primerih postopajo.

Na SI-CERT so pojasnili, da gre v navedenem primeru najverjetneje za legitimno zahtevo dostopa do informacij po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Pri tem poudarjajo, da niso pravni strokovnjaki, zato priporočajo, da se naj glede te zahteve občine posvetujejo s svojo pravno službo.

S strani MJU pa smo prejeli dve pojasnili. Prvo pojasnilo se nanaša na dejstvo, kako naj občine postopajo v primerih, kadar obstaja dvom glede avtentičnosti osebe oziroma elektronskega naslova (tukaj), drugo pa, kako naj se sprašujoča občina odzove na konkreten primer (tukaj).