Na sestanku z GZS glede učinkovitejšega sodelovanja za pospešen gospodarski razvoj občin in regij

Predstavnika Skupnosti občin Slovenije Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto in Nejc Smole, župan Občine Medvode sta se v torek, 12. 12. 2023 udeležila sestanka z Vesno Nahtigal, generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije. Osrednja tema sestanka je bila sodelovanje GZS in regionalnih zbornic z občinami za doseganje bolj konkurenčnega poslovnega okolja in doseganje ciljev občin na nacionalni (vladni) ravni ter vzajemno kreiranje lokalnih/regionalnih vsebin za pospešen gospodarski razvoj občin in regij.

Sestanek je bil ocenjen kot izjemno konstruktiven in koristen. GZS kot reprezentativna predstavnica slovenskega gospodarstva in krovne predstavniške organizacije slovenskih občin si delimo številne cilje, ki so v obojestranskem interesu in so usmerjeni v razvoj gospodarstva v lokalnih okoljih kot ključnega gradnika skladnega regionalnega razvoja.

Na sestanku so bila opredeljena nekatera krovna področja, v okviru katerih bi se lahko v nadaljevanju opredelili skupni cilji in aktivnosti za njihovo dosego. S skupnim delom se bo nadaljevalo v začetku prihodnjega leta.