Občina Trebnje nova občina članica SOS

Občina Trebnje je postala 183. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico.

Občina Trebnje se razprostira na dobrih 163 kvadratnih kilometrih, katerim posebni pečat daje 11.995 prebivalcev, ki živijo v 131 naseljih in 12 krajevnih skupnostih.

Županja Občine Trebnje je Mateja Povhe.

Trebnje, prijetno mesto v osrednji Sloveniji, stoji na prostoru, kjer je bila nekoč pomembna rimska naselbina Praetorium Latobicorum. Tu se vam ponuja veliko priložnosti za sprostitev in nove dogodivščine. Mesto je danes znano predvsem po Galeriji likovnih samorastnikov, v bližnji okolici pa se lahko podate na pohod po vinskih goricah ali na obisk katere izmed turističnih kmetij. Ogleda vredni so še župnijska cerkev, muzej na prostem Jurjeva domačija, Baragova rojstna hiša, reka Temenica in obeležje 15. poldnevnika. 

V občini Trebnje lahko najdete mnogokateri skriti biser, ki ga je vredno odkriti in obiskati, saj tamkajšnje kraje prepredajo številne kulturne in arhitekturne znamenitosti, etnološke posebnosti in čudovita narava, na poseben način pa so jih zaznamovale tudi določene pomembne osebnosti.

Občani občine Trebnje zase pravijo, da so vedno nasmejani, prijazni in zgovorni, saj jih navdihujejo lepi razgledi z dolenjskih gričkov, preplet vonja gozdov, travnikov in vinogradov ter bogata kultura in zgodovina z značilnimi kmečkimi hišami, cerkvami in gradovi.