Pojasnilo in priporočilo glede odmere komunalnega prispevka zaradi zadržanja izvrševanja 146. člena GZ-1

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v zadnjem času prejelo vprašanja s strani občin, kako postopati pri odmeri komunalnega prispevka za objekte daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja, zaradi začasnega zadržanja izvrševanja 146. člena Gradbenega zakona1. Z namenom, da se ta problematika razjasni, ministrstvo izdaja naslednje pojasnilo in priporočilo vsem občinam: