Pobuda občinam za posredovanje podatkov mestnega potniškega prometa

Nacionalni center za upravljanje prometa (NCPU) je po Zakonu o cestah pristojen za strateško usmerjanje, koordinacijo in povezovanje upravljavcev cest. Med drugim zakon nalaga NCUP tudi vzpostavitev, razvoj in upravljanje nacionalne točke dostopa do prometnih podatkov (NAP). Nabor podatkov zajema tudi podatke javnega potniškega prometa (vozni redi, postajališča, tarife, prevozniki).

NCPU apelira na občine, da po svojih zmožnostih dosežejo dogovor s prevozniki mestnega potniškega prometa in omogočijo pridobivanje ter zbiranje teh podatkov. Na ta način bodo občine prispevale h celostnemu obveščanju uporabnikov javnega potniškega prometa.

Celoten dopis vam je na voljo TUKAJ.