NAJAVA posveta o urejanju prostora in OPPN (16.1.2024)

Skupnost občin Slovenije nadaljuje s posveti na temo dobrega in učinkovitega urejanja poselitve in preostalega prostora. Po posvetu v oktobru 2023 o urbanistični zasnovi (UZ) v januarju 2024 nadaljujemo razpravo o načinih celovitega in konceptualnega urejanja naselij na konkretni in izvedbeni ravni. Razprava bo namenjena povezavi med UZ in občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Izdelani UZ lahko za posamezne dele naselja neposredno sledi priprava OPPN-jev, ki so po svojem značaju najbolj primerni izvedbeni načrti za obravnavanje kompleksnih območij, kot so to naselja, pripraviti pa jih je možno hitreje in enostavneje od (spremembe) OPN. UZ in OPPN skupaj omogočata hitro in kakovostno urejanje naselij, saj je tam razvojna dinamika največja.

Razprava bo namenjena tudi uskladitvi strokovnih izhodišč občin glede pravilnika o pripravi OPN in OPPN. Občine ste pripombe in predloge podale v juniju in juliju 2023, ministrstvo pristojno za prostor se je do njih opredelilo v avgustu 2023, v začetku leta 2023 pa bomo z ministrstvom razpravo nadaljevali.

Predvideni program posveta:

1.    Kako zagotoviti dobro in učinkovito urejanje slovenskih naselij? (Bogdana Dražič, univ.dipl.inž.arh.)

2.    Prizadevanja občin za operativno izvedbeno prostorsko načrtovanje na sistemski ravni – predlogi občin za pravilnik o pripravi OPN in OPPN (Izidor Jerala, občinski urbanist)

3.    Razprava in zaključki

Posvet bo organiziran predvidoma 16. januarja 2023, zato vas prosimo, da si termin rezervirate vnaprej. Podrobnejše informacije in prijavnico vam bomo posredovali v začetku januarja 2024.