Predlog Pravilnika o načrtih upravljanja mestne logistike, načrtih izvajanja parkirne politike in mobilnostnih načrtih v javni obravnavi

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo posredovalo pravilnik, ki podrobneje določa vsebino, obliko, način priprave ter odstotek in višino sofinanciranja načrtov upravljanja mestne logistike, vsebino načrtov izvajanja parkirne politike ter postopek priprave, odstotek in višino sofinanciranja mobilnostnih načrtov.

Do predloga pravilnika dostopate na tej povezavi.

Pripombe v obliki predlogov (na posamezne člene) nam lahko pošljite do petka, 12.1.2024 na ana.plavcak@skupnostobcin.si