Mestna občina Celje nova občina članica SOS

Mestna občina Celje je postala 184. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico.

Mestna občina Celje je ena od dvanajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji. Razteza se na 94 km2 površine in ima 49.377 prebivalcev. Občinski praznik Mestne občine Celje je 11. april, in sicer v spomin na podelitev mestnih pravic v letu 1451.

Župan mesta Celje je od leta 2022 Matija Kovač.

Mesto Celje je središče občine in leži ob sotočju rek Savinja in Voglajna v Spodnji Savinjski dolini. Celje je dinamično in razvojno mesto. Je upravno, administrativno, kulturno, izobraževalno, gospodarsko, sejemsko in turistično središče regije. Največji turistični znamenitosti sta Stari grad Celje in Knežji dvorec (v njem ima sedež Pokrajinski muzej Celje), kulturnozgodovinska zaklada mesta, ki sijeta v prenovljeni podobi in pričata o bogati zgodovini Celja. Ostale prepoznavne turistične točke so Vodni stolp, Kvartirna hiša, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Narodni dom, Celjski dom, Stari pisker, Muzej novejše zgodovine Celje, … Številne možnosti za sprostitev, rekreacijo in izlete s kolesom ali peš pa ponujajo Mestni gozd, Šmartinsko jezero in Celjska koča v neposredni bližini.

Celje se ponaša z bogato športno infrastrukturo, kar mu omogoča organizacijo in gostovanje tekmovanj na mednarodni ravni.

Mestna občina Celje je v zadnjih dobrih dvajsetih letih s pomočjo evropskih sredstev in denarja iz državnega ter občinskega proračuna naredila velik razvojni korak naprej. Tako kot ostala razvita evropska mesta se je Mestna občina Celje v zadnjih letih usmerila v trajnostni razvoj. Cilj je ustvariti pametno, zeleno in vsem generacijam prijazno mesto.