Zagovornik načela enakosti izdal priporočila DZ RS glede vrnitve volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti je na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) izdal priporočilo Državnemu zboru Republike Slovenije z namenom preprečevanja in odpravljanja diskriminacije. Zagovornik načela enakosti je DZ priporočil, da s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor:

  • sprejme spremembo vseh zakonov, ki urejajo volilno pravico, da se odpravi možnost odvzema volilne pravice ter da se odpravi učinke dosedanjih sodnih odvzemov volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi;
  • posodobi vse volilne postopke in že z zakonskimi jamstvi zagotovi, da bodo volilni postopki, sredstva in gradivo ustrezni, dostopni, lahko razumljivi in uporabni ter da bo zagotovljeno informiranje in opolnomočenje vseh volivcev, tudi ljudi z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi;
  • omogoči ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi ter ljudem z drugimi oblikami oviranosti možnost podpore osebe po lastni izbiri, s čimer bodo lahko polno in enako uživali volilno pravico.