Potekal odprti dialog na temo črpanja EU sredstev za občine

Skupnost občin Slovenije je v lanskem letu pričela z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin.

Dne 15. 1. 2024 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj, Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Združenjem občin Slovenije (ZOS) organizirala srečanje, ki smo ga poimenovali Odprti dialog na temo črpanja EU sredstev za občine.

Da gre za res zelo aktualno temo, kaže tudi velik odziv udeležencev, saj se je spletnega dogodka udeležilo okrog 100 udeležencev.

Po uvodnem pozdravnemu nagovoru dr. Vladimirja Prebiliča, predsednika SOSa so zbrane nagovorili minister dr. Aleksander Jevšek, državna sekretarka Andreja Katič, pristojna za regionalni razvoj in državni sekretar mag. Marko Koprivc, pristojen za kohezijsko politiko.

V nadaljevanju pa sta imeli predstavitev (na voljo TUKAJ) vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kohezijo mag. Mojca Aljančič in vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za regionalni razvoj mag. Aša Rogelj.

Sogovorniki iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj so predstavili aktualne informacije o finančni perspektivi EU za obdobje 2021-2027 s poudarkom na možnosti koriščenja finančnih sredstev za občine. Med drugim so izpostavili, da so sedaj prepletena različna programska obdobja, in sicer poteka zaključevanje Evropske kohezijske politike (EKP) 2014-2020 in izvajanje EKP 2021-2027 ter priprave za EKP po 2027.

Ob zaključku predstavitve so imele udeleženke in udeleženci možnost postavljanja vprašanj. Med drugim je udeležence zanimalo, kakšna je časovnica sprejemanja Zakona o skladnem regionalnem razvoju, v kateri fazi so povabila za dodelitev sredstev v skladu z Dogovori za razvoj regij in tudi iz drugih programov sofinanciranja operacij, ali so predvidene kakšne poenostavitve pri izvajanju kontrol, postavljena pa so bila tudi vprašanja konkretno vezana na problematiko črpanja sredstev v posamezni občini.

S strani občin izpostavljena vprašanja in dileme, diskusija na odprtem dialogu in konstruktivno sodelovanje predstavnikov državne in lokalne oblasti so lahko vodilo pri nadaljnjem delu vseh nas za še učinkovitejše črpanje sredstev, saj si vsi želimo živeti v bolj zeleni, nizkoogljični, bolj povezani, bolj socialni in pametnejši Sloveniji in Evropi.