Predlog Strateškega načrta za razvoj kolesarstva do leta 2030

Iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo so nam sporočili, da je v medresorski obravnavi predlog Strateškega načrta za razvoj kolesarstva do leta 2030.

S strani MOPE (Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje) je bila 22. 12. 2023  že prejeta Odločba katera določa, da za izvajanje strateških ukrepov ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje ter da ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave.

Do dokumenta dostopate TUKAJ. Občine predvsem vas vabimo k pregledu posameznih infrastrukturnih ciljev.

Morebitne pripombe lahko v obliki predlogov posredujete na ana.plavcak@skupnostobcin.si do vključno petka, 26.1.2024.