Spodbuda k elektronskemu poslovanju s Finančno upravo RS

Spet prihaja čas, ko davčni zavezanci oddajate vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane.

FURS zavezance spodbuja k elektronskemu poslovanju s Finančno upravo RS. Tiskani obrazci namreč predstavljajo večjo obremenitev (tiskanje, izpolnjevanje) in dodaten strošek (papir, poštne storitve). Elektronska oddaja poleg tega pomeni prihranek časa in odpravlja verjetnost napak, ki so pogostejše pri ročnem izpolnjevanju, sploh ker so določeni podatki v elektronski vlogi že predizpolnjeni.

Prav tako znatne prihranke, zaradi siceršnjih poštnih stroškov, predstavlja elektronsko vročanje dokumentov preko sistema eDavki (portal ali mobilna aplikacija). Na ta način zavezanci davčne odločbe dobijo v svoj profil v eDavkih, kar olajša tako pripravo plačilnih navodil za plačilo obveznosti kot shranjevanje odločbe.

Kako oddati elektronsko vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane?

Olajšavo za vzdrževane družinske člane lahko zavezanci uveljavljate že med letom pri svojem delodajalcu. Če pa med letom niste uveljavljali te olajšave ali pa želite medletno olajšavo spremeniti, prosijo, da vlogo oddate elektronsko, bodisi prek spletnega portala eDavki ali prek mobilne aplikacije eDavki, kjer je na voljo predizpolnjena vloga s podatki iz vaše zadnje vložene vloge (obrazec Doh-Vdc).

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane lahko oddate do 5. februarja 2024. Če boste vloga oddali elektronsko prek sistema eDavki, lahko to storite do vključno 20. februarja 2024. 

Kako si uredim eVročanje?

Že od lani je funkcionalnost elektronskega vlaganja obrazca za vzdrževane družinske člane zasnovana tako, da jo lahko vloži le zavezanec, ki je prijavljen v storitev eVročanje. Če še niste prijavljeni v sistem eVročanja, boste najprej usmerjeni na prijavo v eVročanje in šele nato boste lahko nadaljevali oziroma vložili tudi elektronski obrazec za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. Na ta način so želeli pospešiti in poenostaviti vključevanje zavezancev k elektronskemu poslovanju s Finančno upravo RS.

Za vse dodatne informacije in pomoč pri oddajanju lahko pokličete klicni center Finančne uprave RS na telefonsko številko 08 200 1001.