Prekinjena povezavi med sistemom e-JN in PJN do vključno 21. 1. 2024

Zaradi nedelovanja portala javnih naročil (od 19. 1. do vključno 21. 1. 2024) in zagotavljanja enakosti objav z Uradnim listom Evropske unije-TED (drugi odstavek 53. člena ZJN-3), vas obveščamo, da je trenutno prekinjena povezava med sistemom e-JN in portalom javnih naročil. Vsled navedenega je MJU pripravilo Navodila, kako v tem obdobju nedelovanja povezave med sistemom e-JN in portalom javnih naročil pravilno objaviti postopek v sistemu e-JN (ročno) in na portalu javnih naročil. Postopki se namreč v času nedelovanja omenjene povezave ne bodo samodejno objavili na obeh mestih.