Uporaba umetne inteligence (UI) v poslovanju občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije je 24. 1. 2024 organizirala izobraževanje na temo Uporaba umetne inteligence (UI) v poslovanju občin in javnih zavodov.

Na začetku je moderatorka mag. Karmen Štumberger iz SOSa predstavila rezultate kratke ankete na temo uporabe umetne inteligence v poslovanju občin in javnih zavodov. Na vprašanja je odgovorilo 59 anketirancev. 89 % anketirancev je povedalo, da do sedaj še niso vpeljali kakršnih koli rešitev ali postopkov, ki temeljijo na umetni inteligenci.

50 % jih nima dostopa do ustreznih virov in usposabljanj pri vpeljevanju umetne inteligence, 33 % pa jih ima. 16 % anketirancev je odgovorilo, da je bilo potrebno poiskati zunanje vire.

Kar se tiče tehnične pripravljenosti za vpeljavo rešitev UI, jih 35 % meni, da je zadostna, 30 % nezadostna in 28 %, da je dobra.

89 % anketirancev je odgovorilo, da za vpeljavo UI niso koristili dodatnih sredstev. Kot glavne razloge, da doslej še niso vpeljali rešitev na podlagi UI, pa so anketiranci navedli:

  • pomanjkanje znanja – 52 %
  • pomanjkanje financiranja – 22 %
  • ne vidijo potrebe – 16 %.

55 % anketirancev je navedlo, da nimajo posebnih načrtov glede vpeljave UI, 35 % pa jih načrtuje omejeno uporabo. 81 % anketirancev je navedlo, da bi potrebovali dodatno usposabljanje ali vire za vpeljavo UI.

Na izobraževanju so sodelovali:

– dr. Sašo Karakatić iz Inštituta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM FERI, ki je govoril o »demistifikaciji« uporabe UI v lokalni samoupravi ter o sistemih UI, ki so na voljo in njihovi uporabi,

– mag. Samo Zorc iz Ministrstva za digitalno preobrazbo, ki je udeležencem predstavil politiko in regulativo na področju UI, kako se soočiti z UI, kaj ureja Akt o umetni inteligenci in katere so obveznosti občin ter kaj prinaša Nacionalni program za UI pri poslovanju občin (gradivo vam je na voljo TUKAJ) in

– Saša Kek iz Ministrstva za digitalno preobrazbo, ki je predstavila aktivnosti za digitalno preobrazbo občin, finančne posledice in potencialne vire financiranja (gradivo vam je na voljo TUKAJ). Saša Kek je povedala tudi, da je objavljen paket za umetno inteligenco: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_383 vključno z EDIC za lokalne digitalne dvojnike.

Zbranim so bile torej predstavljene konkretne možnosti in primeri uporabe umetne inteligence v obstoječih poslovnih  procesih in informacijskih sistemih občin in javnih zavodov za njihovo učinkovitejše poslovanje, napovedani pa so bili tudi razpisi, ki bodo občinam in javnim zavodom omogočali uspešno in trajnostno uvedbo digitalizacije ter sinergijo med državnim in občinskimi digitalnimi storitvami.

O umetni inteligenci je govora tudi pri projektu CircularPSP, pri katerem sodeluje tudi Skupnost občin Slovenije. Projekt CircularPSP vključuje izgradnjo inovativne platforme informacijskega sistema, ki uporablja umetno inteligenco za pomoč pri javnih naročilih in drugih storitvah, ki podpirajo krožno gospodarstvo.