Občina Renče-Vogrsko postala 186. občina članica Skupnosti občin Slovenije

Občina Renče-Vogrsko je postala 186. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico.

Občina Renče-Vogrsko je manjša podeželska občina, ki leži v spodnji Vipavski dolini. Med Trnovsko planoto na severu in Kraško planoto na jugu njene meje oblikujejo trije pomembni vodotoki, in sicer potok Lijak, reka Vipava in akumulacijsko jezero Vogršček.

Na površini 30 km² v šestih naseljih živi približno 4500 prebivalcev. Naselja so urejena v tri krajevne skupnosti Renče, Bukovica – Volčja Draga ter Vogrsko.

Zemlja je na tem območju rodovitna, zaradi ugodnih klimatskih pogojev in pridnih rok pa so pridelki in izdelki iz tega območja poznani daleč naokrog. Tu uspevajo vsem znane vipavske breskve in češnje, kraji so poznani tudi po odličnih zlatih jabolkih – kakijih. Pomembna sta tudi zelenjadarstvo in vrtnarstvo, pohvalijo pa se tudi z bogato tradicijo vinarstva in vinogradništva.

Čeprav majhna je občina Renče – Vogrsko bogata s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, med katere sodijo bogata arhitekturna dediščina tamkajšnjih dvorcev in cerkva, stara tradicija opekarniške in zidarske obrti, ki izvira že iz časa antike, sledovi, ki jih je v teh krajih zapustila 1. in 2. svetovna vojna, zaščitena naravna območja Nature 2000, urejene pohodniške in konjeniške poti in pester spekter kulturnih, etnoloških in zabavnih prireditev, ki privabljajo številne obiskovalce.

Slogan župana Žigon Tarika je: »Ostanimo moderna, ljudem in okolju prijazna podeželska občina, ki bo v prvi vrsti upoštevala želje in potrebe naših krajanov.«