Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024 - 2028

S strani Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za policijo in druge varnostne naloge smo v ponovno usklajevanje prejeli osnutek predloga Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028.

Pripombe na osnutek nam pošljite najkasneje do ponedeljka, 5.2.2024 do 12. ure na naslov info@skupnostobcin.si.