Obramba pred točo na območju severovzhodne Slovenije za leti 2024 in 2025 - Predlog gradiva za sklep Vlade RS

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je
pripravilo predlog gradiva za sprejem sklepa Vlade RS o izvajanju obrambe pred točo na
območju SV Slovenije v letih 2024 in 2025.

Vlada RS, na podlagi predloga gradiva, sprejema sklep s katerim se seznanja z Informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2022 in 2023 ter podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije tudi v letih 2024 in 2025. Sredstva za izvajanje obrambe pred točo se zagotovijo v proračunu ministrstva in s proračuni občin. Za izbiro izvajalca letalske obrambe pred točo se izvede priložnostno skupno javno naročilo.
Proračunska sredstva Republike Slovenije se namenijo za sofinanciranje aktivnosti, v deležu do 35 % vrednosti projekta obrambe pred točo le, v kolikor bo izkazan tudi zadosten interes lokalnih skupnosti. Smatra se, da bo interes lokalnih skupnosti izkazan, v kolikor bo v izvajanje vključenih vsaj polovica občin z branjenega območja.

Vljudno prosimo, da nam vaše morebitne pripombe posredujete do srede, 14. 2. 2024 na naslov info@skupnostobcin.si.