Obvestilo o vsebini Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredovplačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, kise nanaša na funkcionarje