Obvestilo o vsebini Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredovplačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, kise nanaša na funkcionarje

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo glede vsebine Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, ki ga objavljamo na spodnji povezavi: