Ponovno usklajevanje Pravilnika o standardiziranih zavarovanjih za poklicne gasilce

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je bilo sprejeto, da  država zagotavlja sredstva za standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske organizacije ter del sredstev za standardizirana gasilska zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog.

S strani Uprave za zaščito in reševanje smo v ponoven pregled in obravnavo prejeli predlog Pravilnika o o standardiziranih gasilskih zavarovanjih za pripadnike gasilske organizacije, ki se nahaja na spodnji povezavi. V predlogi pravilnika so upoštevali večino naših pripomb in sicer:

  • V Pravilniku je določen postopek za vračilo zavarovalnine za poklicne gasilske enote, za prostovoljna društva so določili, da plačilo izvede URSZR.
  • V 2. členu se tretja točka spremeni tako, da je jasno da zavarovanje velja tudi za zaposlene v poklicnih gasilskih zavodih
  • Določila 4., 5., 6., 7. člena veljajo tudi za poklicne gasilce.
  • Glede 6. in 7. členu opozarjamo, da je minimalna zavarovalna vsota prenizka, še posebej v primeru, da gre za večje nesreče.

V predlogu Pravilnika ni bilo upoštevano:

  • Glede 6. in 7. členu opozarjamo, da je minimalna zavarovalna vsota prenizka, še posebej v primeru, da gre za večje nesreče.

Vabimo vas, da nam vaše pripombe in predloge k predlogu pravilnika posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka14. marca 2024.