zaščita in reševanje

Arhiv za kategorijo: zaščita in reševanje

  • 01.02.2024.

Predlog Resolucije VNDN

S trani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Resolucije varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 14.2.2024.
  • 01.02.2024.

Predlog Državnega načrta ZIR ob velikem požaru

S strani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Državnega načrta Zščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolji. Pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 16.2.2024.
  • 11.01.2024.

Predlog Pravilnika o standardiziranih gasilskih zavarovanjih

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je bilo sprejeto, da  država zagotavlja sredstva za standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske organizacije ter del sredstev za standardizirana gasilska zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog. S strani Uprave za...
  • 13.11.2023.

Koordinacija po poplavah sestanek z državnim sekretarjem

Pri državnem sekretarju Boštjanu Šeficu je potekala koordinacija z združenji občin po poplavah. Tokratne koordinacije sta so se s strani Skupnosti občin Slovenije udeležili Nejc Smole, Tine Radinja ter Jasmina Vidmar. S strani Ministrstva za naravne vire in prostor, se je koordinacije udeležil tudi državni sekretar Jože Novak, ki je prosotnim...