Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti

Na portalu e-Demokracija je objavljen predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti se sprejema zaradi izvršitve odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije opr. št. U-I-14/18-27 z dne 15. 9. 2022, in sicer se s predlogom zakona normira poklic “geodet z geodetsko izkaznico”, ki je bil z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US) »ukinjen«. V skladu s četrto alinejo prvega odstavka 142. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US, 111/21 in 58/23) se bo predlagal sprejem zakona po skrajšanem zakonodajnem postopku.

  • Besedilo predloga TUKAJ.

Morebitne predloge in pripombe, ki se navezujejo na vsebino predloga nam lahko posredujete do petka, 29. 3. 2024 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.