INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO 2024 - Poizvedba o izvajanju investicij v športno infrastrukturo na lokalni ravni

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je pripravilo Letni načrt za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2024, s katerim je opredelilo prioritetna področja financiranja in sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo ter predvidena sredstva. Na podlagi letnega načrta bo objavljen javni razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo. V proračunu RS je za leto 2024 namenjenih 22.418.787,00 evrov. Za leto 2025 se načrtuje še dodatnih 10.000.000,00 evrov. Prejeti dopis ministrstva najdete na TEJ POVEZAVI.

Za namen priprave čim bolj učinkovitega črpanja finančnih sredstev in zagotovitve uspešnega izvajanja investicij v športno infrastrukturo na lokalni ravni ministrstvo naproša občine, da posredujejo podatke o projektih, za katere imajo že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in podatke o projektih, ki so že v izvajanju. Prosijo za izpolnitev Excel tabele – TUKAJ in posredovanje le te na naslov zan.zupancic@gov.si najkasneje do 4. 4. 2024.