Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest

Ministrstvo za infrastrukturo je, na podlagi drugega odstavka 19. člena in 154. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), pristopilo k izdelavi Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest ter vas v letu 2023 pozvalo k podaji predlogov. Na podlagi prejetih predlogov so pripravili predlog Pravilnika, ki se nahaja spodaj. Sestavni del Pravilnika sta tudi spremenjeni tabeli o razvrstitvi del rednega vzdrževanja v prednostne razrede ter prednostni razredi vzdrževanja cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše morebitne pripombe posredujete do 25. 4. 2024 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.