ceste

Arhiv za kategorijo: ceste

  • 04.04.2024.

Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest

Ministrstvo za infrastrukturo je, na podlagi drugega odstavka 19. člena in 154. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), pristopilo k izdelavi Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest ter vas v letu 2023 pozvalo k podaji predlogov. Na podlagi prejetih predlogov so pripravili predlog...
  • 21.03.2024.

Pravilnik o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Pravilnika o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa. Pravilnik določa upravičence do sofinanciranja pasivne protihrupne zaščite, pogoje, predmet in delež sofinanciranja pasivne protihrupne zaščite glede na ocenjeno raven hrupa, ki ga...
  • 19.01.2024.

Predlog Pravilnika o prometni signalizaciji

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli Predlog pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Vabimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 26.1.2024.
  • 26.10.2023.

Priprava Pravilnika o avtobusnih postajališčih

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22– ZSDH-1A) pristopilo k izdelavi Pravilnika o avtobusnih postajališčih. Prosijo vas, da vaše strokovne predloge za pripravo novega pravilnika posredujete do petka, 10. 11. 2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.