PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM, dober projekt Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola IV Murska Sobota (OŠ IV). Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega prilagojenega izobraževanja in ga obiskujejo učenci iz 25 občin iz Pomurja in dveh izven Pomurja.

V Murski Soboti že dlje časa ugotavljamo, da prihaja do povečanega vpisa števila otrok s posebnimi potrebami na OŠ IV, zato je Mestna občina Murska Sobota pristopila k investiciji dograditve prizidka k šoli, ki je bil dokončan decembra 2023. S prizidkom je šola pridobila jedilnico, učno stanovanje in 4 razrede.  Zaradi prostorske stiske je šola doslej namreč koristila učilnice sosednje osnovne šole.

Naložba v dograditev šole je bila okrog 525.000 evrov, nekaj več kot polovico je prispevalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ostalo pa Mestna občina Murska Sobota. Prizidek v celoti predstavlja energetsko učinkovit objekt v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah in je zgrajen z naravi prijaznimi materiali, z materiali boljše kvalitete, z uporabo obnovljivih virov energije in prostorsko ter funkcionalno ustreza veljavnim pravilnikom.