Smernice za umeščanje sistemov obnovljivih virov energije za stavbe in območja kulturne dediščine Slovenije

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je z nami delil Smernice za umeščanje sistemov obnovljivih virov energije za stavbe in območja kulturne dediščine Slovenije.

Vabljeni k prebiranju smernic na tej povezavi.