Zbiranje stališč do dokumenta Celostni pogled MDDSZ na urejanje položaja romske skupnosti