integracija Romov

Arhiv za kategorijo: integracija Romov

  • 12.04.2024.

Evidentiranje v Mrežo za integracijo romske skupnosti

Skupnost občin Slovenije odpira postopek evidentiranja v MREŽO ZA INTEGRACIJO ROMSKE SKUPNOSTI. Namen mreže je: – izmenjava izkušenj med člani/cami mreže, – nabor in ogledi dobrih praks s področja integracije romske skupnosti, – sooblikovanje ustreznih zakonodajnih rešitev in strategij na tem področju, – spodbujanje...