3. delavnica za lokalne in regionalne deležnike, projekt INFO-GEOTERMAL

Skupnost občin Slovenije je v okviru projekta INFO-GEOTERMAL organizirala 3. delavnico za lokalne in regionalne deležnike za uporabo smernic za načrtovanje projektov rabe termalne vode in geotermalnih elektrarn, ki je potekala v sredo 17. 4. 2023, v Razstavišču mestne občine Maribor.

Dr. Nina Rman, vodja raziskovalne skupine Geoenergija na Geološkem zavodu Slovenije,
je predstavila zaključke projekta Info-Geothermal. Projektni konzorcij vodi Geološki zavod
Slovenije, projektno partnerstvo pa sestavljajo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
Ministrstvo za naravne vire in prostor, Iceland school of Energy in Skupnost občin Slovenije.
Projekt je financiran iz finančnega mehanizma EGP.

V okviru projekta so prvič na enem mestu na voljo zanesljive in dostopne informacije, ki jih
potrebujejo vlagatelji in lokalne skupnosti. Za občine Beltinci, Dobrovnik in Turnišče smo s
prostorsko in geološko analizo določili najprimernejša območja za postavitev geotermalnih rastlinjakov in metodologija je prenosljiva v vse slovenske občine.